ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ

Δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην ποιότητα και επιστημονική κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρίας. Για το λόγο αυτό έχουμε επιλέξει να στελεχώσουμε την εταιρία με επιστήμονες κτηνιάτρους και ζωοτέχνες οι οποίοι συμμετέχουν σε συνέδρια και ημερίδες του εξωτερικού στο πλαίσιο του προγράμματος συνεχόμενης επιμόρφωσης.