ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ

Τα ειδικά διατροφικά πρόσθετα αποτελούνται από αντιτοξικα, αντιχωλοτικά, μυκοδεσμευτικά, ηπατοπροστατευτικά, αντιστρεσσικά και προϊόντα υγείας.