ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΣΠΕΡΜΑ

Η Αγροκτηνοτροφική είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος και εισαγωγέας των σπερμάτων GGI Γερμανίας (German Genetics International). Αν επιθυμείτε, μπορείτε να δείτε όλες τις πληροφορίες στον πλήρη κατάλογο των σπερμάτων GGI που διαθέτουμε, κατεβάζοντας τον σε μορφή pdf.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΣΠΕΡΜΑ