ΣΗΜΑΝΣΗ ΖΩΩΝ

Η Αγροκτηνοτροφική είναι μια εταιρία που από τις αρχές της δεκαετίας του ΄90 επενδύει στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών προς τους κτηνοτρόφους. Σε συνεργασία με την γαλλική Allflex Europe S.A.S., τυπώνει και διακινεί τα κορυφαία προϊόντα σήμανσης παραγωγικών ζώων στην ελληνική αγορά.

– Κορυφαία πρώτη υλη
– Απαράμιλλο ποιοτικά τελικό προϊόν
– Πρακτική και εύκολη συσκευασία για ταχύτητα και αποφυγή λαθών
– Γρήγορη και φιλική εξυπηρέτηση

Η εταιρία Αγροκτηνοτροφική διαθέτει κορυφαία ποιότητα πρώτης ύλης στα προϊόντα της, σημαντικό πλεονέκτημα για την σωστή τοποθέτηση αλλά και παραμονή των ενωτίων στο αυτί των παραγωγικών ζώων (χαρακτηριστικό παράδειγμα το κορυφαίο στο κόσμο ενώτιο βοοειδών ULTRA) καθώς και υψηλής ευκρίνειας τύπωμα των αριθμών, με άμεσα οικονομικά, οργανωτικά και χρονικά οφέλη για τον κτηνοτρόφο. Επίσης τα προϊόντα ηλεκτρονικής σήμανσης (ενώτια και βώλοι) κορυφαίας ποιότητας και πιστότητας, συμβατά με όλα τα ηλεκτρονικά συστήματα παρακολούθησης.

Η ποιότητα των προϊόντων έρχεται πάντα σε συνδυασμό με τις παρεχόμενες υπηρεσίες της Αγροκτηνοτροφικής. Παρέχετε μια πλήρως οργανωμένη συσκευασία τοποθέτησης των ενωτίων ώστε να ελαχιστοποιούνται οι περιπτώσεις ο κτηνοτρόφος να κάνει λάθος τοποθέτηση του ενωτίου στο ζώο, ταχύτητα εξυπηρέτησης και φιλική επικοινωνία με τους ενδιαφερόμενους μελλοντικούς και υπάρχοντες πελάτες σε εμπορικό και τεχνικό επίπεδο. Ο εξοπλισμός της σήμανσης είναι υψηλών προδιαγραφών ώστε να διευκολύνει στο μέγιστο τη διαδικασία εφαρμογής των προϊόντων ακόμη και μετά από πολλές χρήσεις.

Είδη Ενωτίων
Αιγοπροβάτων τύπου 1 σχήμα Α
Αιγοπροβάτων τύπου 1 σχήμα Β
Σφαγής αμνοεριφίων τύπου 2
Βοοειδών Senior
Βοοειδών Ultra (το καλύτερο ενώτιο στον κόσμο)

Η Αγροκτηνοτροφική και η Allflex Europe S.A.S, πρωτοπόρες στην τεχνολογία και στην εξέλιξη στο χώρο της κτηνοτροφίας, διαθέτουν στην ελληνική αγορά τους ηλεκτρονικούς βώλους και τα ηλεκτρονικά ενώτια σήμανσης αιγοπροβάτων:

– HDX ή FDX-B 75gr (ΑΡ. ΕΓΚ. ΕΝ035)
– HDX ή FDX-B 50gr (ΑΡ. ΕΓΚ. ΕΝ039)
– HDX ή FDX-B 20gr (ΑΡ. ΕΓΚ. ΕΝΟ36)
– Ηλεκτρονικό ενώτιο FDX-B (ΑΡ. ΕΓΚ. ΕΝ070)

καθώς και τον απαραίτητο εξοπλισμό εγκατάστασης και ανάγνωσής τους RS 320 και AFX 100.

Το ηλεκτρονικό ενώτιο έναντι του βώλου  έχει καλύτερη τιμή, τοποθετείται απλά με την πένσα ενωτίων (δεν χρειάζεται πιστόλι τοποθέτησης) και ο αριθμός του ζώου τυπώνεται εξωτερικά (δεν χρειάζεται εξοπλισμός ανάγνωσης κατά την τοποθέτηση και σε περίπτωση απώλειας του συμβατικού ενωτίου). Απεναντίας, ο βώλος υπερτερεί στο γεγονός ότι δεν είναι δυνατή η απώλειά του, όπως μπορεί να συμβεί με το ηλεκτρονικό ενώτιο.

Η ποιότητα κατασκευής των ηλεκτρονικών ενωτίων και των βώλων (ειδικό εξωτερικό λείο περίβλημα για εύκολη κατάποση, αριθμός σήμανσης στην εξωτερική επιφάνεια για άμεση ανάγνωση αριθμού σήμανσης, ISO 11784 & ISO 11785), το υλικό κατασκευής τους (κεραμικό) και οι συσκευές ανάγνωσής τους RS 320, AFX 100  είναι κρίσιμα για τη σωστή διαδικασία της σήμανσης χωρίς προβλήματα και λάθη.

Η Αγροκτηνοτροφική και η Allflex Europe S.A.S. προτείνουν την εγκατάσταση του βώλου των 52 gr σε πρόβατα βάρους πάνω από 25 Kg και ηλικίας 6 μηνών και του βώλου των 75 gr σε κατσίκες πάνω από  45 Kg και ηλικίας 6 μηνών. Λόγω βάρους και μεγέθους ο βώλος διατηρείτε στον κεκρύφαλο (2ο στομάχι του μηρυκαστικού) και βάση επιστημονικών μελετών δεν επηρρεάζει την υγεία του ζώου και δεν απεκρίνεται με τον μηρυκασμό (ποσοστό αποβολής που έχει εμφανιστεί <1% με πειράματα στην Ευρώπη για τον βώλο 75gr).

Η Αγροκτηνοτροφική παρέχει, με τη συνεργασία, εκτός των άλλων και πλήρη εκπαίδευση για την εγκατάσταση των βώλων, καθώς και απλές λύσεις για την καταμέτρηση των κοπαδιών, την συμπλήρωση του εντύπου παραγγελίας του αγροτικού κτηνιατρείου και του ατομικού μητρώου ηλεκτρονικής σήμανσης των αιγοπροβάτων.

Ηλεκτρονική σήμανση ζώων
Ηλεκτρονικό ενώτιο
Ηλεκτρονικοί βώλοι
Ηλεκτρονικός βώλος 75gr
Ηλεκτρονικός βώλος 52gr
Ηλεκτρονικός βώλος 20gr

 • SENIOR ΒΟΟΕΙΔΩΝ
 • ULTRA ΒΟΟΕΙΔΩΝ
 • ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ 1 ΣΧΗΜΑ Α
 • ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ 1 ΣΧΗΜΑ Β
 • ΑΜΝΟΕΡΙΦΙΩΝ ΤΥΠΟΥ 2 ΣΦΑΓΗΣ
 • BUTTON ΧΟΙΡΙΝΩΝ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΒΩΛΟΙ
 • ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΝΩΤΙΟ
 • ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΝΩΤΙΟΥ
 • TTU ΣΦΑΓΗΣ
 • ΠΙΣΤΟΛΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΒΩΛΩΝ
 • ΠΕΝΣΑ ΕΝΩΤΙΩΝ
 • ΑΓΡΑΦΑ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΗΣΒ ( ηλεκτρονικός στομαχικός βώλος )

– Την ευθύνη για την τοποθέτηση των ΗΣΒ την φέρει αποκλειστικά ο ενδιαφερόμενος κτηνοτρόφος.

– Τεχνικές γνώσεις για την ορθή τοποθέτηση των ΗΣΒ διαθέτουν οι κτηνίατροι και οι ζωοτέχνες – νοσοκόμοι στους οποίους μπορούν οι κτηνοτρόφοι να απευθύνονται για βοήθεια ή απόκτηση εμπειρίας πάνω στη τοποθέτηση των ΗΣΒ.

– Εφόσον οι κτηνοτρόφοι αποφασίσουν να τοποθετήσουν με δική τους ευθύνη τους ΗΣΒ τότε καλό είναι να ακολουθήσουν τις παρακάτω οδηγίες.

Κατά την εφαρμογή των ΗΣΒ χρειάζονται 2 – 4 άτομα εφόσον ο βώλος δεν ποτίζεται στο αρμεκτήριο. Ένας φέρνει το ζώο στο διαδρομο αναμονής, ένας ακινητοποιθεί το ζώο σε όρθια στάση με το κεφάλι ελεύθερο ( το άτομο που φέρνει το ζώο μπορεί και να το ακινητοποιήσει ), ένας ποτίζει τον ΗΣΒ ( η ακινητοποίηση και πότισμα μπορεί εν γένει να γίνει και από το ίδιο άτομο με προυποθέσεις τη θέση που θα έχει το ζώο κατά την εφαρμογή του ΗΣΒ ) και ένας με τη χρήση του αναγνώστη σκανάρει το ζώο και καταγράφει τον μοναδικό αριθμό σήμανσης, το φύλλο, το είδος, το έτος γέννησης και τη φυλή του ζώου στο ατομικό μητρώο ηλεκτρονικής σήμανσης αιγοπροβάτων της εκμετάλευσης. Επιβάλλετε βεβαια ο διαχωρισμός του κοπαδιού σε ζώα που δεν έχει εφαρμοστεί ο ΗΣΒ με αυτά που έχει εφαρμοστεί. Αν αυτό δεν είναι δυνατό επιβάλλετε το προοδευτικό μαρκάρισμα των ζώων που φέρουν ΗΣΒ ώστε να μην γίνει το σφάλμα και ποτίσουμε δύο ΗΣΒ στο ίδιο ζώο.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΡΘΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΗΣΒ και ΕΝΩΤΙΩΝ

– Επιθυμητό είναι πριν τη εφαρμογή του ΗΣΒ τα ζώα να είναι νηστικά. Αυτό αποτρέπει την περίπτωση που την ώρα που χορηγούμε τον ΗΣΒ το ζώο να βρίσκεται σε διαδικασία μηρυκασμού και ο ΗΣΒ να σταθεί στην οισοφαγική αύλακα αντί να καταλήξει στη μεγάλη κοιλία λόγω της τροφής.

– Σωστή οργάνωση των ατόμων και των χώρων που θα χρησιμοποιήσουμε για τη διαδικασία ( διαδρόμους, κελιά κτλ ).
– Απαραίτητα είναι το πιστόλι εφαρμογής ΗΣΒ, πένσα ενωτίων, μηχάνημα ανάγνωσης βώλων, μελάνι αντισηπτικό, υγρό αντισηπτικό, γάντια, φόρμα εργασίας, μπότες, σπρεϊ μαρκαρίσματος.
– Προαιρετικό, αλλά θα βοηθήσει, είναι να έχουμε μία κούπα με γάλα ώστε να λιπαίνουμε τον ΗΣΒ πριν τη χορήγηση.

1 Βημα

Ακινητοποίηση του ζώου με ελεύθερο το κεφάλι. Το κεφάλι επιβάλλετε να είναι ελεύθερο ώστε το ζώο να κάνει εθελοντική κατάπωση του ΗΣΒ.

aaa

2 Βημα

Εισαγωγή του πιστολιού εφαρμογής ΗΣΒ με τον ΗΣΒ μέχρι τη βάση της γλώσσας. Σε αυτό το σημείο πιέζουμε το έμβολο του πιστολιού ώστε να απελευθερωθεί ο ΗΣΒ και τραβάμε το πιστόλι προς τα πίσω και έξω από το στόμα. Προτιμάμε το ζώο να φτύσει τον ΗΣΒ σε περίπτωση που δεν οδηγήσαμε το πιστόλι στο σωστό σημείο για εθελοντική κατάπωση παρά να πιέσουμε το πιστόλι περισσότερο με πιθανά αποτελέσματα τα παρακάτω:

– Να φράξουμε τη τραχεία με αποτέλεσμα να πνιγεί το ζώο άμεσα.
– Να τραυματίσουμε τα τοιχώματα του οισοφάγου με διάφορες αρνητικές συνέπειες για το ζώο.
– Να καρφώσουμε τον ΗΣΒ ( κυρίως των 20γρ ) στον οισοφάγο.

2v2a

3 Βημα

Το ζώο κάνει εθελοντική κατάπωση του ΗΣΒ. Με το μηχάνημα ανάγνωσης σκανάρουμε το ζώο από την αριστερή πλευρά του στην περιοχή πίσω από τη μασχάλη και χαμηλά στη κοιλιακή χώρα. Ο αναγνώστης πρέπει να εφάπτεται στη κοιλιά του ζώου. Αν ανιχνευτεί ο ΗΣΒ στην παραπάνω περιοχή έχει τοποθετηθεί κανονικά και βρίσκεται στη μεγάλη κοιλία.

4 Βημα

Συμπληρώνουμε το ατομικό μητρώω ηλεκτρονικής σήμανσης της εκμετάλευσης.

5 Βημα

Εφαρμόζουμε το αντίστοιχο ενώτιο με του ΗΣΒ στην πένσα εφαρμογής ενωτίων και τοποθετούμε το ενώτιο στο αριστερό αυτί αφού πρώτα το εμβαπτίσουμε σε αντισυπτικό υγρό. Προτειμότερο είναι το θηλυκό μέρος του ενωτίου να τοποθετείτε από την εσωτερική επιφάνεια του αυτιού. Μειώνουμε έτσι 20% την πιθανότητα να σκαλώσει το ενώτιο σε φράκτες, παγίδες, ξύλινες περιφράξεις, βοσκές με σκληρή βλάστηση.

6 Βημα

Μαρκάρουμε και ελευθερώνουμε το ζώο.