ΣΠΟΡΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ

Το γεωπονικό τμήμα της εταιρείας μας ασχολείται με τη συνεχή ενημέρωση όσον αφορά τα κτηνοτροφικά φυτά, προσδοκώντας το μεγαλύτερο και καλύτερο αποτέλεσμα για τις μονάδες, στην διατροφή των ζώων.